Kam v Brně

Historické památky

Hrad Špilberk
Tento hrad vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna, kterému v minulosti poskytoval ochranu a pocit bezpečí. Hrad byl založen kolem poloviny 13. století na nevysokém, ale poměrně příkrém skalnatém vrchu, tyčícím se bezprostředně nad historickým centrem města.

Katedrála sv.Petra a Pavla
Návrší s chrámem sv. Petra a Pavla v místech předpokládaného původního brněnského hradu s hradní kaplí z 11. a 12. století. Po jeho zániku už samostatná románská bazilika přestavěná ve 13. století na gotický chrám, ten byl upravován v 15. a 16. století, barokizován v 18. století. Současná novogotická úprava z přelomu 19. a 20. století.

Krypta Kapucínů
Vyhledávaným místem turistů je barokní krypta v podzemí kostela klášteru kapucínů. Ojedinělý systém cirkulace vzduchu umožnil zachování mumií příslušníků kapucínského řádu, mecenášů a dalších významných osob, kteří tam byli pohřbíváni od 2. poloviny 17. století.

Vila Tugendhat
Perlou brněnské moderny a stěžejním dílem světové funkcionalistické architektury je vila Tugendhat architekta Ludwiga Miese van der Rohe, vybudovaná v letech 1929-1930. Od roku 2001 je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

Zelný trh-geografický střed Evropy
Zde můžete obdivovat barokní kašnu Parnas zhotovenou v roce 1695 vídeňským architektem Janem Demardem Fischerem z Erlachu.

Náměstí Svobody
Je jednoho z nejvýznačnějších náměstí historické části Brna. Nazývalo se v minulosti Dolní rynek a ve středověku jej lemovaly domy význačných brněnských měšťanů i moravských šlechticů, kteří si zde budovali paláce pro dny, které trávili v Brně.

Stará radnice
Nejstarší světská stavba v Brně, v níž sídlila do roku 1935 městská správa.

Židovský hřbitov
Hřbitov byl založen roku 1852, rozšiřován v letech 1911 a 1936. Na autentických hrobech převládají náhrobky z 19. a 20. století.

Augustiniánský klášter a Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně je právem označována klenotem gotické architektury na Moravě. Gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie vyniká z ostatních stavebních památek své doby nejen složitou a u nás ojedinělou půdorysnou skladbou, ale také v našich zemích neobvyklou stavební technikou jako architektura z režného, neomítnutého cihelného zdiva, kde se střídmě uplatňuje tesaný kámen.

Mahenovo divadlo
Mahenovo divadlo projektovali vídeňští architekti Ferdinand Fellner (1848-1916) a Hermann Hellner (1849-1919) v letech 1881-1882. Stojí na místech bývalých městských hradeb. Divadlo zahájilo provoz 14. listopadu 1882 a k jeho zajímavostem patřilo Edisonovo elektrické osvětlení.

Janáčkovo divadlo
Budova Janáčkova divadla byla postavena v letech 1960-1965 (Je sídlem souboru opery a baletu, hlediště pojme 1380 diváků, jevištní a osvětlovací techniku dodali světový výrobci v daném oboru.

Okolí Brna

Chráněná krajinná oblast Moravský kras
Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na celém území je známo více než 1100 jeskyní, z nichž čtyři jsou přístupné veřejnosti .Punkevní jeskyně s možností plavby na podzemní říčce Punkvě spojené s prohlídkou dna propasti Macocha, Kateřinská jeskyně, která je známá unikátními hůlkovými stalagmity, jeskyně Balcarka s bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou a Sloupsko-šošůvské jeskyně, tvořené mohutnými chodbami a podzemními propastmi.

Pálava
Pavlovské vrchy, ze všech stran obklopené úrodnými vinicemi, patří se svými bělostnými vápencovými skalami, kvetoucími kosatci na sluncem ozářené skalní stepi, dubovými háji, zříceninami gotických hradů, jedinečnou architekturou historického Mikulova i vinnými sklepy v okolních obcích k nejznámějším a nejnavštěvovanějším místům České republiky.

Lednicko-valtický areál
Areál tvoří rozsáhlé území volné přírody s lesními a vodními plochami, s loukami a poli, jemuž dávají pevný řád cesty sbíhající se paprskovitě k Lednici. Svítící siluety dnes postupně obnovovaných zámečků a chrámků vtiskují tomuto dílu člověka a přírody neopakovatelné kouzlo. Úchvatný celek, jehož krásu a ojedinělost stále ještě objevujeme na pozadí zámku Lednice, prožívá v současnosti svoji renesanci.

Slavkov-Bitva tří císařů
Kdo se vydá směrem z města na východ, může navštívit barokní zámek francouzského typu se zachovalými interiéry ve Slavkově. Na nedaleké Mohyle míru a muzeu se lze dozvědět vše o historické bitvě tří císařů.

Hrad Veveří
Jeden z nejrozsáhlejších moravských hradních areálů posazený na ostrohu nad soutokem řeky Svratky a potoka Veverky vznikl zřejmě již na přelomu 12. a 13. století jako lovecký hrad moravských markrabat. Jako jeden z nejdůležitějších zeměpanských hradů a později centrum rozsáhlého šlechtického panství se Veveří mnohokrát zapsalo do dějin kraje i celé země.

Historické památky

Hrad Špilberk

Katedrála sv.Petra a Pavla

Krypta Kapucínů

Vila Tugendhat

Zelný trh-geografický střed Evropy

Náměstí Svobody

Stará radnice

Židovský hřbitov

Augustiniánský klášter a Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Mahenovo divadlo

Janáčkovo divadlo

Okolí Brna

Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Pálava

Lednicko-valtický areál

Slavkov-Bitva tří císařů

Hrad Veveří

rezervace a dotazy na tel: +420 775 130 806

f