+420 775 130 806 info@hotelsantander.cz

Blog

1.–2. 3. 2019 - Přípravný kurz námořního jachtingu

Oblast plavby C – plavba po moři s omezením do vzdálenosti 20 námořních mil od pevniny. Držitel průkazu způsobilosti velitele jachty pobřežní plavby je oprávněn velet jachtě v oblasti C, pokud její délka nepřesáhne 16 m a pokud síla větru nepřesáhne 6 stupně Beaufortovy stupnice.

Průkaz způsobilosti vystaví Ministerstvo dopravy a spojů po předložení protokolu o teoretické zkoušce, protokolu o praktické zkoušce, dokladu o uplutí 100 námořních mil, potvrzení o zdravotní způsobilosti a zaplacení správního poplatku ve výši 500,-Kč (kolek).

Tento přípravný kurz se týká přípravy na zkoušku z teoretických znalostí uchazeče.

Kurz pořádá:
Oldřich Straka – Yacht Service
straka@yachtservice.cz
tel.: 608 818 209
Školitel:
Oldřich Straka – Yacht Service
Místo školení:
Hotel SANTANDER, Pisárecká 6, 603 00 Brno
Rezervace ubytování pro účastníky kurzu:
Mgr. Veronika Juránková
veronika.jurankova@cevs.cz
Tel.: 775 95 95 95
Rozvrh kurzu:
Pátek 1.3.2019 od 12,00 hod. COLREG / Navigace
Sobota 2.3.2019. od 09,00 hod. Navigace, Meteorologie, Nautika
Pozn. Rozvrh kurzu může být podle potřeby upraven.
Cena kurzu :
6 000,- Kč
Cena zahrnuje školení, studijní materiály pro všechny předměty, rýsovací potřeby pro předmět navigace
Způsob platby:
V hotovosti oproti příjmovému dokladu při zahájení kurzu.
Cena nezahrnuje poplatek za zkoušku způsobilosti 1 500,-Kč

Zkoušky způsobilosti : Čtvrtek 14.3.2019 od 13,00 hod. Hotel SANTANDER

Na výše uvedené adrese pořadatele je nutné rezervovat místo v kurzu.