+420 775 130 806 info@hotelsantander.cz

Blog

2.–3. 11. 2018 - Přípravný kurz námořního jachtingu

Oblast plavby C – plavba po moři s omezením do vzdálenosti 20 námořních mil od pevniny Držitel průkazu způsobilosti velitele jachty pobřežní plavby je oprávněn velet jachtě v oblasti C, pokud její délka nepřesáhne 16 m a pokud síla větru nepřesáhne 6 stupně Beaufortovy stupnice.

Průkaz způsobilosti vystaví Ministerstvo dopravy a spojů po předložení protokolu o teoretické zkoušce, protokolu o praktické zkoušce, dokladu o uplutí 100 námořních mil, potvrzení o zdravotní způsobilosti a zaplacení správního poplatku ve výši 500,-Kč (kolek).

Tento přípravný kurz se týká přípravy na zkoušku z teoretických znalostí uchazeče.

Kurz pořádá:
Oldřich Straka – Yacht Service
straka@yachtservice.cz
tel.: 608 818 209
Školitel:
Oldřich Straka – Yacht Service
Místo školení:
Hotel SANTANDER, Pisárecká 6, 603 00 Brno
Rezervace ubytování pro účastníky kurzu:
Mgr. Veronika Juránková
veronika.jurankova@cevs.cz
Tel.: 775 95 95 95
Rozvrh kurzu:
Pátek 02.11. od 12,00 hod. COLREG / Navigace
Sobota 03.11. od 09,00 hod. Navigace, Meteorologie, Nautika
Pozn. Rozvrh kurzu může být podle potřeby upraven.
Cena kurzu :
6 000,- Kč
Cena zahrnuje školení, studijní materiály pro všechny předměty, rýsovací potřeby pro předmět navigace
Způsob platby:
V hotovosti oproti příjmovému dokladu při zahájení kurzu.
Cena nezahrnuje poplatek za zkoušku způsobilosti 1 000,-Kč

Zkoušky způsobilosti : Čtvrtek 15.11.2018 od 15,00 hod. Hotel SANTANDER

Na výše uvedené adrese pořadatele je nutné rezervovat místo v kurzu.