+420 775 130 806 info@hotelsantander.cz

Blog

8.–9. 3. 2019 - Přípravný kurz námořního jachtingu

Oblast plavby B - plavba po moři s omezením do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie.

Průkaz způsobilosti velitele mořské plavby může získat držitel průkazu velitele pobřežní plavby (oblast C), jestliže:

  • prokáže plavební praxi nejméně 1000 mil ve funkci velitele jachty
  • prokáže praxi nejméně 1500 mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty
  • prokáže zdravotní způsobilost k vedení jachty
  • zaplatí správní poplatek ve výši 500,-Kč
Kurz pořádá:
Oldřich Straka – Yacht Service
straka@yachtservice.cz
tel.: 608 818 209
Školitel:
Oldřich Straka – Yacht Service
Místo školení:
Hotel SANTANDER, Pisárecká 6, 603 00 Brno
Rezervace ubytování pro účastníky kurzu:
Mgr. Veronika Juránková
veronika.jurankova@cevs.cz
Tel.: 775 95 95 95
Rozvrh kurzu:
Pátek 8.3.2019 od 12,00 hod. Navigace
Sobota 9.3.2019 od 09,00 hod. (Navigace), Colreg Meteorologie
Cena kurzu :
6 000,- Kč
Cena zahrnuje školení, učební skripta z navigace, pomůcky pro předmět navigace, cvičnou mapu, učební skripta Colreg
Způsob platby:
V hotovosti oproti příjmovému dokladu při zahájení kurzu.
Cena nezahrnuje poplatek za zkoušku způsobilosti 1 500,-Kč

Zkouška způsobilosti : Čtvrtek 14.3.2019 od 13,00 hod. Hotel SANTANDER

Na výše uvedené adrese pořadatele je nutné rezervovat místo v kurzu.