+420 775 130 806 info@hotelsantander.cz

Blog

Katedrála Petrov, Denisovy sady, hrad Špilberk, podzemí města Brna a Brněnský drak

V případě, že chcete spojit prohlídku centra města i s trochou kultury, nabízíme Vám tip na pět míst, které byste rozhodně měli vidět.

Katedrála Petrov

Katedrála Petrov neboli brněnská katedrála svatého Petra a Pavla, nabízí jeden z nejkrásnějších pohledů na zpočátku gotický chrám ze 70. let 12. století, kterého se znatelně dotkla i barokní éra. V roce 1777 se díky zřízení biskupství dočkal označení katedrály. Můžete zde navštívit goticko-románskou kryptu, kapli zvěstování Páně, pokochat se pohledem na stálou expozici klenotnice nebo si prohlédnout okolí Brna z věžní vyhlídky.

Denisovy sady

Kousek odtud, hned na svahu kopce Petrova, můžete pak navštívit městský park Denisovy sady (Park Františkov), který byl považován za první veřejný park na Moravě a v Čechách vůbec. Dominantou parku je bezesporu krásná kolonáda s kašnou. Můžete zde také vidět vítězný obelisk, který oslavuje poražení Napoleona. Díky panoramatickému pohledu na Brno je tento park také přezdíván jako Terasy pod Petrovem.

hrad Špilberk

Okruh můžete zakončit jednou z nejatraktivnějších památek Brna, kterou je hrad Špilberk. Jedná se o raně gotickou stavbu, která byla ve 13. století založena Přemyslem Otakarem II., tehdejším českým králem. Stejně jako Petrov byl hrad ovlivněn barokem. Pevnost byla využívána pro věznění Habsburků, odtud známá jako „žalář národů“, jako vězeňský objekt z 20. století nebo jako protiatomový kryt. Proto nevynechejte tento unikátní podzemní komplex a navštivte hradní kasematy, které se stále řadí k jedněm z největších lákadel hradu Špilberk i proto, že se zde velmi často konají stálé i krátkodobé expozice.

podzemí města Brna

Velmi zajímavé jsou také podzemní chodby města Brna, které mimo známé kasematy hradu Špilberk také nabízí návštěvu vojenských i civilních krytů nebo historických sklepení a chodeb například pod Zelným trhem. Jedná se o jedinečný systém chodeb, tunelů, sklepů a krypt, kterým se může město Brno pyšnit jako jedno z mála měst v České republice.

Brněnský drak

Brněnský drak je jeden ze symbolů města Brna, který můžete spatřit při průchodu ke Staré radnici. Jedná se o preparát krokodýla nilského, o jehož původu existuje hned několik pověstí. Jedna pověst říká, že byl dovezen jako dar od tureckého sultána z období křižáckých výprav. Druhá zase vypráví o tom, že byla kůže krokodýla dovezena arciknížetem Matyášem jako poděkování za pohostinství v období, kdy v Brně pobýval. Třetí a Brňanům nejvíce nakloněná verze pověsti je taková, že krokodýl měl kdysi žít v řece Svratce. V roce 2012 se tento symbol dočkal zrestaurování a pyšně visí na svém tradičním místě.

Odkazy na oficiální webové stránky:

http://www.katedrala-petrov.cz
http://www.vzmb.cz/fotogalerie/denisovy-sady/
http://www.spilberk.cz
https://ticbrno.cz/podzemi
http://www.mzm.cz/brnensky-drak